×

Investering

Investeringsprojekter Sådan virker det

The Many

Hvem er The Many Kontakt
The Many company logo

Sådan virker det

Investering i alternativer kan være komplekst, men hos The Many har vi gjort det simpelt.
Nedenfor kan du se, hvad vi gør, mens vi passer din investering.

Vi udvælger investerings-aktivet

1

Vi afsøger markedet for attraktive investeringer. Vi holder løbende øje med markedet, så når en mulighed byder sig, er vi klar til at slå til.

2

Vi screener et potentielt aktiv for dets investeringsværdi og køber de bedste. Vi vurderer bl.a. hvor risikabel, profitabel og bæredygtig en investering i et aktiv ser ud til at blive, før vi køber.

3

Vi opretter en fond til aktivet, så det er muligt at investere i mindre bidder. Når vi har købt et aktiv, så opretter vi en ejerstruktur, så investorer kan investere i aktivet med varierende beløb.

4

Når vi åbner fonden for investeringer, screener vi investorerne. Vi sikrer, at dine medinvestorer ikke fx hvidvasker penge eller finansierer terrorisme.

Du investerer i fonden

5

Du investerer i de fonde, der passer til dig og dine behov. En fond kan være enten åben eller lukket, og det er derfor vigtigt at vælge den type, der passer til dit behov. Der findes fonde med specifikke projekter og fonde som samler flere forskellige projekter. Uanset om du er interesseret i ejendomme eller grøn infrastruktur skal du huske, at det er langsigtede investeringer.

Vi administrerer fonden

6

Når investeringen er foretaget, passer og optimerer vi den løbende. Vi sikrer, at risikoen ikke bliver for høj og vurderer løbende, hvordan dens værdi udvikler sig.

7

Vi sender dig løbende udbyttebetalinger fra fondene. Vi rapporterer, hvordan det går med din investering – du kan også følge med i investeringen på dit dashboard.

8

Vi sælger aktivet. For åbne fonde sker køb og salg løbende og provenuet fra et salg investeres i nye aktiver, indtil du anmoder om at indløse din investering. For lukkede fonde udbetales provenuet ved salg til dig.

9

Vi sender dig værdien af din investering. Du modtager provenu fra en lukket fond, når aktivet sælges – og fra en åben fond, når du har anmodet om at indløse din investering.

Vælg den investeringsmodel, der matcher dit behov

The Manys investering er langsigtede investeringer. Har du det på det rene, og er du klar til at lade os pleje dine penge, så giver vi dig mulighed for at investere i to slags fonde – Lukkede og åbne.

Åbne fonde

I de åbne fonde har du mulighed for at få din investering ud med 12 måneders varsel. De fonde investerer i mange forskellige aktiver inden for samme kategori - det kunne fx være i boligejendomme. Som en del af de åbne fonde, har de også investeringer, der er bundet i de lukkede fonde, for at placere fondens midler i mange forskellige aktiver.

Når du investerer i en åben fond, investerer du fx i flere ejendomme, og du får mulighed for at indløse din investering, hvis du får behov for det.

Lukkede fonde

I de lukkede fonde er din investering bundet i hele fondens løbetid – det kan fx være 10 år. De fonde investerer i et (eller meget få) aktiver – det kunne fx være i en specifik ejendom eller en specifik vindmøllepark. I nogle tilfælde investerer en lukket fond i en gruppe af aktiver inden for en specifik kategori – det kan fx være i en anden fond, hvor der ellers ikke er adgang for private investorer.

Når du investerer i en lukket fond har du mulighed for at udvælge præcis det aktiv, du tror på.

Hvad er alternative investeringer

Alternative investeringer omfatter alt, som ikke er investeringer i aktier, obligationer eller kontanter. Investeringer i alternativer kan fx være råvarer, ejendomme eller grøn infrastruktur som vindmøller.

Alternativer er kendetegnet ved at være illikvide. Det betyder, at de er svære at omsætte til kontanter. Investering i alternativer er derfor ofte stabile investeringer, som kræver tålmodighed.

Du skal kunne undvære de penge du investerer i flere år. Men så er det sandsynligvis også et godt aktiv, uanset om du er på udkig efter et alternativ til at have pengene stående i banken, øge din pensionsopsparing eller ønsker at sprede din portefølje.


En lukket klub – indtil nu

Professionelle og institutionelle investorer som for eksempel pensionskasser gør i udbredt grad brug af alternative investeringer. Det skyldes de positive kvaliteter ved sådanne investeringer i forhold til afkast og risikospredning.

Det kræver imidlertid en stor pose penge at købe en udlejningsejendom, det er en kompleks proces at udvælge den rigtige ejendom, og det kræver tid, før investeringen genererer et afkast.

Derfor har alternative investeringer primært været forbeholdt netop professionelle og institutionelle investorer. Det har The Many ændret på. Vi har åbnet døren til en klub, der hidtil har været forbeholdt de få.


Alternativer er langsomme investeringer

Investeringer i alternativer som fx ejendomme er for den langsigtede investor. Går du efter hurtige penge, så er du altså gået forkert i byen.

Alternativer er kendetegnet ved at være illikvide. Det betyder, at de er svære at omsætte til kontanter, fx er der relativt store udgifter forbundet med at købe og sælge ejendomme, og derfor vil det være for dyrt at købe og sælge meget ofte. The Manys investeringer i alternativer er derfor heller ikke egnede til kortsigtede investeringer. Men for investoreren, der har sat det lange lys på, bør alternativer være en del af porteføljen.

Hvordan et alternativ performer, afhænger i højere grad af, hvad det er for et alternativ, end hvordan det går på de globale kapitalmarkeder. Deres værdi svinger derfor også på en anden måde end investeringer i aktier og obligationer.

Ved at sprede dine investeringer ud over flere typer af investeringer, fx aktier, obligationer og alternativer, kan du som investor sætte en portefølje sammen af investeringer med en lavere risiko, end hvis du satte hele din investering i aktier og obligationer. Det er blandt andet alternativer, som institutionelle investorer som fx pensionskasser investerer i for at opnå en lavere risiko, og som du nu også via The Many har adgang til.