×

Investering

Investeringsprojekter Sådan virker det

The Many

Hvem er The Many Kontakt
The Many company logo

Brugerbetingelser

Introduktion

The Many A/S med CVR-nr. 37933589 udbyder en platform til brug for investering på www.the-many.com på vegne af The Many AIFM A/S med CVR-nr. 39328232.

The Many AIFM A/S er forvalter af alternative investeringsfonde med tilladelse (FT ID 23160) fra Finanstilsynet til at forvalte alternative investeringsfonde.

Vi forvalter fire fonde:

  • Brickshare Invest AIF-SIKAV, der har CVR-nr. 40348118 og FT-ID 24510, og
  • The Many Property AIF-SIKAV, der har CVR-nr. 42272167 og FT-ID 24827, og
  • The Many Wind AIF-SIKAV, der har CVR-nr. 41370041 og FT-ID 24871, og
  • The Many Sun AIF-SIKAV, der har CVR-nr. 41369477.

Vi stiller ingen garanti for, at dine investeringer, foretaget via platformen, udvikler sig, som vi forventer.

Vores publikationer er på dansk, og rettet mod personer der bor i Danmark og virksomheder med hovedsæde i Danmark.

Både The Many A/S og The Many AIFM A/S har kontor på Amaliegade 21D, 1256 København K. Vi kan kontaktes på tlf: 31 54 09 91, samt på e-mail: hello@the-many.com.

Oprettelse af brugerprofil

Hvis du er nysgerrig og ønsker at udforske platformen og måske investere, kan du oprette en brugerprofil på www.the-many.com.

Når du opretter en profil, beder vi dig oplyse dit navn, telefonnummer og e-mail.

Det er dit ansvar at sikre, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede.

Investeringer på Platformen

Når du investerer, indgår du en aftale med The Many AIFM A/S og den fond, som du investerer i. Vi vil meget gerne have dig til at investere, men vi er ikke uvildige og opfordrer derfor til, at du både gennemgår det materiale, vi stiller til rådighed på www.the-many.com og søger ekstern rådgivning, før du investerer.

Vi indhenter oplysninger fra dig, når du anmoder om at investere. Det gør vi, fordi vi skal kende vores kunder for at opfylde de regler vi er underlagt efter hvidvaskloven.

Når du investerer, modtager du flere forskellige dokumenter, herunder et dokument med væsentlig investorinformation.

Du skal ikke se vores publikationer som anbefalinger og vi tager ikke specifikt hensyn til dit formål med at investere, din finansielle situation eller specifikke behov og krav. Publikationer er markedsførings- og /eller informationsmateriale, medmindre andet specifikt er angivet.

Opfordring til brug af rådgivere

Vi vil gerne have dig som investor, men eftersom det jo er vores Fond er vi på ingen måde uvildige. Derfor opfordrer vi til, at du selv analyserer, om det er noget for dig og søger rådgivning, før du investerer.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Vi er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, hvis vi påfører dig et tab. Vi er dog ikke ansvarlige for eventuelle fejl, mangler eller perioder, hvor platformen ikke er tilgængelig. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at undgå nedeperioder eller fejl.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle direkte, indirekte, hændelige eller særlige skader eller følgeskader, som du måtte få som følge af eller i forbindelse med brug af Platformen.

Vi giver dig mulighed for at investere, men stiller ingen garantier. Det er en investering og ikke et lotteri, men man kan tabe sine penge, når man investerer dem. Derfor vil vi helt klart opfordre dig til at overveje, om du har råd til at tabe pengene, hvis tingene går skævt, generelt at investere med omhu og som nævnt ikke investere mere, end du kan tåle at tabe.

Der henvises i øvrigt til Vores Risikooplysninger.

Immaterielle rettigheder

The Many A/S har ophavsret og ejendomsret til varemærket The Many og Brickshare, der begge er registrerede EU-varemærker, til domænerne www.the-many.dk, www.the-many.com, www.the-many.io, herunder hjemmesiden og funktionerne på Platformen, samt øvrigt indhold. Du må ikke gengive, kopiere, fremvise, overdrage, offentliggøre eller bruge indholdet på Platformen uden vores skriftlige accept. Det er dog okay med os, at du downloader og kopierer informationer og materiale til personlig og ikke-kommerciel brug.

Lovvalg værneting

Hvis vi bliver uenige om noget, skal en tvist mellem os afgøres efter dansk ret, med undtagelse af dansk rets almindelige regler om lovvalg, der ikke finder anvendelse.

Vi håber selvfølgelig, at vi kan finde en løsning uden at involvere domstolene, men hvis vi ikke kan blive enige, skal tvister behandles ved Københavns byret.

The Many

hello@the-many.com

Kontakt

Hvem er The Many

© The Many A/S. Alle rettigheder forbeholdes. The Many AIFM A/S er et dansk selskab, CVR-nr: 39328232, LEI-kode: 984500003CF0A72FEF45, og har tilladelse af Finanstilsynet i Danmark til at forvalte alternative investeringsfonde (FAIF) med FT-nr. 23160. The Many er et EU-varemærke som tilhører The Many A/S.